Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ προσφέρει σήμερα ευέλικτες, ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο χώρο των Μεταφορών και των Logistics, συνδυάζοντας την πολυετή γνώση και εμπειρία, την άρτια οργάνωση και τον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών από το 1990 σήμερα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και στην Ευρώπη. Τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια έχει επενδύσει και έχει εισχωρήσει δυναμικά στον χώρο των Logistics. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες ή επιμέρους υπηρεσίες Μεταφοράς – Αποθήκευσης και Διακίνησης εμπορευμάτων.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, για τον τομέα των Logistics και Transports,και συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την ορθή Διανομή Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, GDP AFFIRMATION. Επίσης βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου για τις πιστοποιήσεις ISO39001 Road Traffic Safety (RTS) και ISO 22000 Food Safety Management.
Η εταιρεία διοικείται από τα αδέλφια Δημήτρη Οικονόμου και Ηλία Οικονόμου οι οποίοι συνεχίζουν την μακρά και επιτυχημένη πορεία της οικογένειας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στον χώρο της Μεταφοράς.

Το οργανόγραμμα της εταιρείας παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, όπου διακρίνονται οι τρεις Τομείς της εταιρείας (Τομέας Μεταφορών, Τομέας Αποθήκευσης και Διανομής και Οικονομικός Τομέας), καθώς κα τα σχετικά Τμήματα.

Οργανόγραμμα Εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα κατάλληλο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό (~35 ατόμων), με μέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη. Το προσωπικό παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά σεμινάρια, ώστε να εκπαιδεύεται σε όλες τις νέες εξελίξεις στο τομέα των Μεταφορών και των Logistics.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες με ένα διευρυμένο δίκτυο διανομών στους 52 νομούς της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ διαθέτει δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων στις χώρες που δραστηριοποιείται (Βαλκάνια και Ευρωπαϊκές Χώρες).

Με βάση το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πλάνο της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, οι βασικοί στρατηγικοί άξονες της εταιρείας είναι:

Ανάπτυξη και Λειτουργία Βαλκανικού Κέντρου Logistics: Το Βαλκανικό Κέντρο Logistics θα εδρεύει σε υπάρχουσες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, έκτασης 120.000m και αναμένεται να εξυπηρετεί πάνω από 500 χιλ. μεταφορές ανά έτος, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και Τουρκία).
Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βοιωτίας σε στρατηγικό σημείο, εφόσον θα εφάπτονται με τον νέο αυτοκινητόδρομο
μήκους 50 χλμ. που θα συνδέσει απ’ ευθείας τις εθνικές οδούς Αθηνών – Πατρών (στο Θριάσιο Πεδίο) και Αθηνών – Λαμίας (στη περιοχή της Λίμνης Υλίκης), σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του εμπορευματικού Κέντρου του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο.

Επέκταση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:

Η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με προμηθευτές προϊόντων που προέρχονται από πλήρως αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές σήμερα (π.χ. Κίνα) και που επιθυμούν τη δραστηριοποίησή τους στην Βαλκανική Αγορά. Η εταιρεία μέσω της μεγάλης και μακροχρόνιας εμπειρίας που διαθέτει και σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Βαλκανικού Κέντρου Logistics, είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αποτελεσματικών υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και ανασυσκευασίας των προϊόντων, σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Επιπρόσθετα, η εταιρεία μέσω τοπικών συνεργατών είναι σε θέση να προσφέρει περαιτέρω «ειδικές υπηρεσίες χρήσης των διακινούμενων προϊόντων» (π.χ. τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών στους τελικούς χρήστες).

Περαιτέρω Στελέχωση και Αναβάθμιση – Επέκταση Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού:

Σε συνδυασμό με τους δύο παραπάνω στρατηγικούς άξονες, η Εταιρεία θα επενδύσει περαιτέρω σε επιπλέον ικανό στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα καλύψει υπάρχουσες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, η εταιρεία παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο κλάδο «Μεταφορές και Logistics» και προτίθεται να επενδύσει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εξοπλισμού της (π.χ. Πληροφοριακά Συστήματα τελευταίας γενιάς, Πράσινες Ενεργειακές Τεχνολογίες, κλπ.).

 

Newsletter

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]